Bli medlem

Vem kan vara med?

Till medlem antas företag med anknytning till Nordanstigs kommun, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål. Företaget skall vara verksamt i Nordanstigs kommun eller ha annan stark förankring i Nordanstigs kommun.

Varför skall du vara med?

I vår förening träffar du andra företagare i kommunen och du blir inbjuden till olika aktiviteter. Vi ordnar även företagsbesök för att få bättre kännedom om våra företag i kommunen. Dessutom har vi riktigt bra förmåner för våra medlemmar. 

Vad kostar det?

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 200 kr. Insatsen betalas vid inträdet i föreningen. Ingen får delta med mera än en insats. Insatsen återbetalas ej om medlem upphör att vara medlem under perioden. 

Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift vars storlek bestämmes av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Betalas ej medlemsavgiften inom föreskriven tid upphör medlemskapet i föreningen.