Menu

Bli medlem

Vem kan vara med?

Till medlem antas företag med anknytning till Nordanstigs kommun, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål. Företaget skall vara verksamt i Nordanstigs kommun eller ha annan stark förankring i Nordanstigs kommun.

Varför skall du vara med?

I vår förening träffar du andra företagare i kommunen och du blir inbjuden till olika aktiviteter. Vi ordnar även företagsbesök för att få bättre kännedom om våra företag i kommunen. Dessutom har vi riktigt bra förmåner för våra medlemmar. 

Vad kostar det?

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 200 kr. Insatsen betalas vid inträdet i föreningen. Ingen får delta med mera än en insats. Insatsen återbetalas ej om medlem upphör att vara medlem under perioden. 

Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift vars storlek bestämmes av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Betalas ej medlemsavgiften inom föreskriven tid upphör medlemskapet i föreningen.

Medlemsavgift 2023-2024

Här är information om den årliga medlemsavgiften! 

  • Företag /ek. förening 600:- för de som har F-skattsedel
  • Ideella föreningar 300:-
  • Privatperson 300:-
  • Stödmedlem 100:- (ingen rösträtt, ingen rabatt på annonser)
  • Ny föreningsmedlem i vår förening, betalar också vid inträdet en insats på 200:-

Betalning görs till BG: 5066-4481

Ange ditt/företagets namn som referens, när du betalar via internetbank.
Denna årsavgift gäller för 2023-2024. Tacksam för inbetalning snarast.
PS. När turistbyrån stängdes tappade vi vår lokal och postadress, därför c/o i Njurunda. DS

Förening: Nordanstigs Företagare och Turism ek. förening (Tidigare Nordanstig Turism ek. förening)
Org.nr: 769603-1603
Postadress: c/o Skatan 203, 862 96 NJURINDA
E-post: info@nordanstigturism.se
Tel: 0652-161 75