Menu

Om oss

Vi verkar för ett ett utvecklande företagsklimat och ett gott samarbete mellan företagare i kommunen, samt är remissinstans till alla näringslivspolitiska frågor i kommunen. Bland våra medlemmar finns erfarna företagsledare och unga entreprenörer.

Föreningen har till ändamål att administrera ekonomiska resurser gemensamma för medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva för medlemmarna gemensamma projekt, med anknytning till medlemmarnas näringsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska aktivt verka för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan företag i regionen samt verka för att regionens näringsliv utvecklas positivt.

Till medlem antas företag med anknytning till Nordanstigs kommun, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål. Företaget skall vara verksamt i Nordanstigs kommun eller ha annan stark förankring i Nordanstigs kommun.

I vår förening träffar du andra företagare i kommunen och du blir inbjuden till olika aktiviteter. Vi ordnar även företagsbesök för att få bättre kännedom om våra företag i kommunen. Vi verkar också för att erbjuda bra förmåner för våra medlemmar och inspirerar till att utbyta tjänster och varor lokalt..