Menu

Nu har Nordanstigs båda företagarföreningar gått samman i en gemensam förening! I slutet av maj röstade föreningarnas medlemmar ja till att slå ihop sina påsar. Turistföreningen passade på att ändra stadgar, bredda styrelserepresentationen och byta namn till Nordanstigs Företagare och Turism ek. förening för att kunna vända sig till samtliga branscher. Tidigare har föreningen varit en aktiv marknadsförare av besöksnäring och kultur samt drivit flera framgångsrika utvecklingsprojekt. 

nordanstigs turism  

I den nya styrelsen finns representanter från de minsta till de största Nordanstigsföretagen, från trä- och verkstadsindustri, jordbruk, IT, tjänstesektorn och besöksnäringen med kunder på såväl lokala som globala marknader. Den geografiska representationen är bred med lika många kvinnor som män i styrelsen. Delar av styrelsen kommer att ingå i kommunens näringslivsråd för att där lyfta upp frågor till gagn för Nordanstigs företag. Det blir en stark förening!

Nordanstigs Företagare och Turism välkomnar alla företag, föreningar och företagsamma privatpersoner som medlemmar! Föreningen kommer att arrangera spännande och matnyttiga aktiviteter, företagsbesök hos varandra och föreläsningar, mm. 

Den 11 oktober genomför vi en Kick-Off där vi välkomnar både nya och gamla medlemmar till en inspirerande föreläsning av tidigare finansminister Anders Borg, en programförklaring från föreningen samt mingel och en gemensam middag.  Vi återkommer med detalerna. 

Den nya styrelsen träffas på SMP Parts i Ilsbo den 30 augusti kl 15.30 för sitt första ordinarie möte. Se alla namnen i styrelsen nedan. 

”Vår viktigaste uppgift är att skapa medlemsnytta!”

Ingeli Gagner, föreningens ordförande. 

”Vi måste få igång samtalet mellan våra olika företag för att tillsammans kunna skapa synergier i vår närhet!” Fredrik Lenz, Plyfa. 
”Jag ser föreningen som en kraftfull maktfaktor för att åstadkomma positiva förändringar i Nordanstig!” Alf Bohlin, f.d. ICA-handlare och näringslivschef. ”Marknadsföring av besöksnäringens utbud är viktigt!” Eva Eriksson Brusell, Restaurang Sjömärket, Hotell Mellanfjärden och Mellanfjärdens Teater.
”Vi behöver jobba tillsammans för att rekrytera arbetskraft med kompetens till våra industrier”! Annika Werneman, SMP Parts. ”Alla branscher har nytta av en stark besöks-näring, det lockar fler att bosätta sig här!” 

Per Johansson, Skrämsta gård. 

”Vi är erfarna entreprenörer och företagsledare i styrelsen som kan komplettera varandra och är villiga att jobba för utveckling av Nordanstigs näringsliv med fler åretruntanställda!” 

Lars Forsberg, Hassela Ski Resort.

”Alla branscher behöver tillgång till utbildad personal och bli mer hållbara och digitaliserade för att vara konkurrenskraftiga. Vi har nog mycket att lära av varandra!”

Christer Moberg, Iggesund Forest.

Här är hela styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Eva Eriksson Brusell, Restaurang Sjömärket och Hotell Mellanfjärden, 

Lars Forsberg, Hassela Ski Resort

Christer Moberg, Strömsbruk, Iggesund Forest

Annika Werneman, Ilsbo, SMP Parts

Per Johansson, Bergsjö, Skrämsta Gård 

Fredrik Lenz, Hassela, Plyfa

Ingeli Gagner, Njurunda, Trolska Skogen 

Suppleanter

Anette Carlén, Gnarp, Huset på Hea

Monica Stark, Harmånger, ICA Starks

Niclas Uddman, Stocka, Rimfrost Digital

Lisa Bergman Östman, Gnarp, Hälsingesylt

Alf Bohlin, Jättendal

 

Föreningen har sitt säte i Nordanstig men saknar för närvarande en egen lokal och mötesplats i kommunen. Därför är adressen under en övergångsperiod hos ordförande i Njurunda, Sundsvalls kommun.  

För mer information:

Ingeli Gagner, ordförande
c/o Skatan 203
862 96 NJurunda
0652-161 75, 070-392 12 60
info@nordanstigturism.se
alt. ingeli@framtidsporten.se