Publicerad 2015-09-02

Protokoll Styrelsemöte 15-09-02

Bifogat finner ni protokoll från styrelsemöte 2 september 2015. Agendan domineras av frågor och beslut om det lokala företagsklimatet och vad vi gör för att påverka politiker och tjänstemän för att förbättra näringslivet för oss som vill verka, leva och bo här.

Protokoll Styrelsemöte 15-09-02