Publicerad 2015-09-08

Höst & Händelser 2015

NYTT från NFF

NFF Nyheter - 8 sep 2015. 
Se e-mail i din webläsare
Nytt från NFF

HÖST & HÄNDELSER
  
NFF kämpar vidare för det lokal företagsklimatet och Näringslivsrådets framtida roll.
 

Sedan årsmötet har Socialchef David Lindqvist på Nordanstigs Kommun fått ansvaret som tillförordnad Näringslivschef sedan Anders Nordén gick i pension. Nu verkar nya initiativ om Näringslivsstrategi och planen för lokal utveckling (LUP) vara på gång. Tisdag 8:e september träffat NFF politiken och tjänstemän i Näringslivsrådet. En del av agendan är att få svar på skrivelsen 2014-04-12.  

 


Nya i styrelsen
Vi välkomnar Daniel Arenholm som ledamot, Lars Nord som suppleant och  Hans-Göran Eriksson, adjungerande från Hassela. Kontakta gärna styrelsen eller din orts representant med frågor. Länk till kontakter i Styrelsen >>

 


Företagsklimat och Näringslivsstrategi diskuteras 8 sep -15.
NFF står inför en hel del arbete i höst. Arbetet i Näringslivsrådet har tagit fart igen och Tf, Näringslivschef David Lindqvist har initierat arbetet med en ny näringslivsstrategi. Den 8:e september träffas rådet för att återuppta arbetet. NFF fortsätter att arbeta för att rådande Arbetsordning och Samarbetsavtal förankrat i Kommunstyrelsen ska utvecklas och efterföljas. Se protokoll från styrelsemöte nedan.

 


Engagerade från Bergsjö och Harmånger sökes 

Harmånger och Bergsjö söker vi adjungerande representanter som kan ombesörja de lokala frågorna i och till styrelsen. Anmäl intresse till vår e-post här.

 


Aktiviteter 

Medlemmar kommer inom kort att bjudas in till evenemang och seminarium under kommande året. En grupp bestående av Alf Bohlin, Margereta Fredholm och Göran Ekblom leder arbetet med aktivitetsplanen. Vi återkommer inom kort på hemsidans kalendarium. Har ni förslag och önskemål på aktiviteter får ni gärna höra av er. 

 


Protokoll från Styrelsemöte 2 september 2015  

Agendan domineras av frågor och beslut om det lokala företagsklimatet och vad vi gör för att påverka politiker och tjänstemän för att förbättra näringslivet för oss som vill verka, leva och bo i Nordanstig.     >> LÄNK PDF

 


Länkar till oss  

Vi vill påminna om att också följa oss på Facebook och läsa på vår hemsida, samt inkomma med önskemål och förslag.
Facebook > >
Hemsida > >
Google+ > >
E-post > > 


På återhörande!

 
 

Kontakta oss:
www.nordanstigsforetagare.se  l  info@nordanstigsforetagare.se  l  Avprenumerera   l  Uppdatera min info